Skip to main content

Vernieuwing Handelsregister streeft naar privacy en veiligheid voor ondernemers

Gepubliceerd op: woensdag 08 mei 2024 | 17:19

Weten met wie je zaken doet. Dat is het doel van het Handelregister van de Kamer van Koophandel. Met dit openbare register kan iedereen de gegevens van zakenpartners controleren. Dat biedt rechtszekerheid in het economische verkeer. Tegelijkertijd moeten de in het Handelsregister opgenomen persoonsgegevens voldoende worden beschermd. De Kamer van Koophandel en het ministerie van Economische Zaken en Klimaat treffen nu maatregelen om het evenwicht tussen die twee belangen bij te stellen. Dat schrijft minister Adriaansens van Economische Zaken en Klimaat in een brief aan de Kamer waarmee de ministerraad heeft ingestemd.

Het Handelsregister bevat informatie over alle bedrijven, rechtspersonen en organisaties die economisch actief zijn, waardoor het mogelijk is om betrouwbaar zaken te doen. Van contact- en adresgegevens tot essentiële informatie zoals tekenbevoegdheid en de status van eventuele faillissementen. De dienstverlening van het Handelsregister is de afgelopen jaren gefinancierd door onder andere het tegen betaling beschikbaar stellen van deze gegevens.

De afgelopen jaren kregen ingeschreven ondernemers echter steeds meer last van ongewenst gebruik van hun zakelijke gegevens. Gegevens die bij wet verplicht openbaar zijn worden bijvoorbeeld gebruikt voor marketingdoeleinden, terwijl daar geen toestemming voor is gegeven. Adresgegevens van individuen worden op internet gepubliceerd (doxing) en vooral steeds meer zelfstandige ondernemers hebben online en fysiek last van dreigende situaties. Om deze problemen tegen te gaan en te zorgen dat het Handelsregister mee blijft gaan met de tijd, wordt een aantal zaken verbeterd:  

  • Betere bescherming van persoonsgegevens.
  • Een rem op ongewenste directe marketing.
  • Een nieuwe vorm van het financieren van het Handelsregister.

Ondernemers die ingeschreven staan kunnen voor een jaarlijkse bijdrage volop van de handelsregisterfuncties zoals uittreksels gebruik maken. Het verdienmodel van ongewenst datagebruik door derden valt hierdoor weg. Zo versterken we de effectiviteit en privacy van ingeschreven ondernemers in het Handelsregister en voorkomen we overlast van sommige marketeers. 

Minister Adriaansens: “Zakendoen draait om vertrouwen. In het Handelsregister staan alle bedrijven, rechtspersonen en organisaties ingeschreven die aan het economisch verkeer deelnemen. Daardoor weet je met wie je te maken hebt en heb je rechtszekerheid bij het zakendoen. Maar er wordt jammer genoeg ook misbruik gemaakt van het open karakter van het Handelsregister. Daarom wil ik deze aanpassingen doorvoeren, zodat de privacy en de veiligheid van ondernemers omhooggaat. Tegelijkertijd blijft het mogelijk bepaalde gegevens te controleren om de rechtszekerheid in het economisch verkeer te behouden en fraude tegen te gaan.”

Proces
Een belangrijk onderdeel is de wijziging in de financiering van het Handelsregister. Ondernemers die ingeschreven staan gaan hier een vaste bijdrage per jaar voor betalen. Deze regelgeving wordt momenteel ter consultatie openbaar gemaakt zodat iedereen daarop zijn zienswijze kan geven.

Het verbod op het gebruik van handelsregistergegevens voor direct marketingdoeleinden wordt opgenomen in een tweede wetsvoorstel dat staat gepland voor komend jaar. Deze aanpassing gaat helpen tegen de hinderlijke praktijk van ongevraagde acquisitietelefoontjes bij veel ondernemers. Naast deze maatregelen zal de controle van de gegevens door de Kamer van Koophandel (KVK) worden aangescherpt. Een voorbeeld is dat KVK bij inschrijving in het Handelsregister monitort op onaannemelijke bedrijfslocaties zoals een bedrijf dat gevestigd zou zijn op een gevangenisterrein. 

De planning is voor eind 2025 zoveel mogelijk maatregelen doorgevoerd te hebben.