Wet Open Overheid

Gepubliceerd op: dinsdag 31 mei 2022 | 9:21

Sinds 1 mei geldt in Nederland de nieuwe Wet open overheid (Woo). Deze wet vervangt de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Het belangrijkste doel van de wet is een open overheid: gemeenten (en andere overheden) moeten uit zichzelf nog meer informatie openbaar maken.

Informatiecategorieën
De nieuwe wet verplicht gemeenten en andere overheidsorganisaties om documenten actief openbaar te maken. Daarbij gaat het om elf zogenoemde informatiecategorieën: wet- en regelgeving, organisatiegegevens, raadsstukken, bestuursstukken, stukken van adviescolleges, convenanten, jaarplannen en -verslagen, Wob/Woo-verzoeken, onderzoeken, beschikkingen en klachten.

Actieve openbaarmaking
Wij maken al veel documenten openbaar. Dat gebeurt in het Gemeenteblad, op de landelijke website www.off icielebekendmakingen.nl en op onze website. Vanaf 1 januari 2027 moeten we documenten publiceren op de landelijke website Platform Open Overheidsinformatie (PLOOI), die nog in de maak is.

Passieve openbaarmaking
De regels in de Woo over passieve openbaarmaking zijn op 1 mei 2022 ingegaan. Informatie die de gemeente niet actief openbaar hoeft te maken, kan ook op verzoek openbaar worden gemaakt. Per verzoek beoordeelt de gemeente of het belang van openbaarmaking en de transparantie voor de burger, opwegen tegen het belang van de organisatie en van andere partijen. De beslistermijn op een verzoek is vier weken en kan met twee weken worden verlengd. Onder de Wob was dat vier weken. Deze regels gelden al voor verzoeken die voor 1 mei 2022 zijn ingediend, maar die op die datum nog niet waren afgehandeld.

Stapsgewijs
Op dit moment plaatsen wij op onze pagina bekendmakingen al onder andere beleidsregels, omgevingsvergunningen en ruimtelijke plannen. In de komende jaren worden stapsgewijs deze bekendmakingen aangevuld met documenten uit de overige informatiecategorieën.

Veldhoven Business Plaza is een initiatief van Business Plaza Nederland. Het doel van Veldhoven Business Plaza is om ondernemers uit de regio Veldhoven een platform te bieden om zich te profileren.

Aanmelden nieuwsbrief

Schrijf u in voor de gratis nieuwsbrief.

Ontvang periodiek lokaal nieuws, uitnodigingen voor evenementen, vacatures en aanbiedingen.

*  Website URL